Биста ООД

Изпълнени обекти

НАЧАЛО
ПОКРИВНИ ПАНЕЛИ
4 вълни
2 вълни
Детайли
ФАСАДНИ ПАНЕЛИ
Гладки
Релефни
Детайли
ХЛАДИЛНИ ПАНЕЛИ
Технически детайли
Монтажен детайл I
Монтажен детайл II
AKCECOAPИ
ХЛАДИЛНИ ВРАТИ
ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ
ЗА КОНТАКТИ
ИСУН-2020
Галерия с част от обектите, изпълнени от "Биста" ООД

Маргел - София
Маргел - София

Пречиствателна станция - Белене
Пречиствателна станция - Белене

TOYOTA Запад - София ...още
TOYOTA Запад - София

Ремби - Елена ...още
Ремби - Елена

Аладин - София
Аладин - София

Догукан - Разград
Догукан - Разград

Peugeot - Разград
Peugeot - Разград

Peugeot - Търговище
Peugeot - Търговище

СОМАТ - София
СОМАТ - София

Тедей - София
Тедей - София

TNT - София
TNT - София

TNT - София
TNT - София

Лацовски - София
Лацовски - София

Маргел - София
Маргел - София

Мебел Стил - Търговище
Мебел Стил - Търговище

Булинтериор - Ловеч
Булинтериор - Ловеч

Котралинк - София
Котралинк - София

Крес - Ловеч
Крес - Ловеч

Газкомфорт - София
Газкомфорт - София

АГРОС - Варна
АГРОС - Варна

Weiss Profil - София
Weiss Profil - София

Евромес - Плевен
Евромес - Плевен

Аладин - София
Аладин - София

Рефра - София
Рефра - София

  
Карта на сайта   ©2005-2023 Биста ООД, гр. София